miejskie życie w laosie
ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie! dzień pierwszy