czeski przewodnik, czeski prawnik, czeski film
miejskie życie w laosie