ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie! dzień pierwszy
motorem po płaskowyżu bolaven. dzień pierwszy